HUURVOORWAARDEN Chalet Basic, Comfort

Contact gegevens van de eigenaar/verhuurder

Chalet Basic
Dhr. Manuel Galicia, Rue Chérapont 28, 6670 Limerlé
GSM 0496281324, Email: info@oosterourthe.be

Chalet Comfort
Monika De Borger, Rue Chérapont 24, 6670 Limerlé
Email: oosterourthe@telenet.be

Het is strikt verboden om in de chalet te roken.

Groepen jongeren of feestjes worden niet toegelaten.

Vuurwerk en wensballonnen zijn verboden in de gemeente Gouvy.
Open vuur zoals kampvuren, vuurkorven ed. zijn eveneens niet toegelaten.

 Tijdstip aankomst en vertrek
Aankomst mogelijk vanaf 14u en vertrek uiterlijk om 12u.
Aankomst en vertrek uur dienen te worden gerespecteerd, zoniet wordt een halve dag extra verrekend via de waarborg. Als u de chalet in gebruik neemt voor de controle door de eigenaar heeft plaatsgevonden, loopt u tevens het risico om voor de huurschade en houtverbruik van de vorige huurder op te draaien.
Minimum verblijf is 3 dagen.

Betaling en reservering
Bij reservering dient er een voorschot van €150 betaald te worden. De ontvangst van betaling van voorschot geldt als bevestiging van reservatie.
Wanneer de betaling voldaan is, ontvangt u per email een bevestiging van reservatie.
Het rest saldo dient minimum 28 dagen voor de aanvang van het verblijf te zijn betaald.

Waarborg
De waarborg bedraagt €180 voor chalet Basic en €250 voor chalet Comfort.
Deze waarborg kan worden gebuikt om eventuele schade veroorzaakt tijdens het verblijf te vergoeden.

Schadegevallen dienen altijd gemeld te worden aan de verhuurder.
Ook het verbruikte brandhout wordt via de waarborg verrekend .

De waarborg kan ook gebruikt worden om extra schoonmaakkosten te dekken indien de huurder:
-de chalet extreem vervuild achterlaat
-uitwerpselen van huisdieren, sigarettenpeuken en ander zwerfvuil in de tuin achterlaat
-de aanwezige instructies voor vertrekkende klanten niet opvolgt. Deze instructies zijn: alle keukengerei afgewassen terug opbergen, asse van de kachel/hottub kachel in de asse emmer deponeren, afval in de daarvoor voorziene containers achterlaten & deze sluiten, hottub laten leeglopen en bbq schoonmaken na gebruik.

Indien geen schade wordt vastgesteld, zal binnen de 2 weken na uw verblijf de waarborg wordenteruggestort op uw rekening.

Maximum aantal personen is beperkt tot 4
De bezetting van de woning is uitdrukkelijk beperkt tot de maximum capaciteit van 4 personen. Het niet respecteren van deze regel heeft onmiddellijke beëindiging van de huurovereenkomst tot gevolg en dit zonder dat de huurder aanspraak kan maken op enige vorm van terugbetaling of schadevergoeding.

Huisdieren
Huisdieren zijn, mits toeslag toegelaten in chalet Basic, maar hiervan moet bij de huuraanvraag uitdrukkelijk melding worden gemaakt. De meerprijs wordt u bij het afsluiten van de overeenkomst meegedeeld.
Huisdieren mogen geen hinder veroorzaken voor andere buurtbewoners.
Dieren zijn niet toegelaten op zetels en bedden en bij schade of bevuiling door huisdieren zal een extra toeslag worden ingehouden.
In chalet Comfort zijn huisdieren niet toegelaten.

Roken
Roken binnenshuis is uitdrukkelijk verboden. Bij overtreding zal een deel van de waarborg worden ingehouden om de kosten voor droogkuis van gordijnen, beddengoed etc. te dekken.
Bij buitenshuis roken vragen we om voorzichtigheid en om de nodige voorzorgen te nemen om brandgevaar te voorkomen.

Kachel/kaarsen/kooktoestellen etc.
Extra voorzichtigheid bij het gebruik van kaarsen, houtkachel…is vereist om alle brandgevaar uit te sluiten. Het is verboden om kaarsen op de houten vloer te laten branden.
Het gebruik van friteuses, fondue toestellen etc. is niet toegestaan.
Indien de huurder deze toestellen toch gebruikt wordt een deel van de waarborg ingehouden om de kosten voor droogkuis van gordijnen, beddengoed etc. te dekken.

Schoonmaak
Wij zorgen ervoor dat u een nette chalet heeft bij aankomst. De eindschoonmaak service is verplicht.
Gelieve steeds respect te hebben voor de chalet, het materiaal en zijn omgeving.
Bij het ontbreken van materiaal na uw verblijf zullen de nodige kosten van uw waarborg worden afgetrokken.
Afwasmachine enkel gebruiken met afwastabletten. Deze dient leeggemaakt en proper te zijn bij vertrek.

Hottub
De huurder dient de aanwezige handleiding te volgen en na gebruik zowel de hottub als de kachel leeg te maken. In Comfort moeten bij vorst ook de instructies ivm de kachel worden opgevolgd.
Alle toebehoren; peddel, tuinslang etc moeten achteraf terug op hun plaats worden achtergelaten.
Als brandstof mag enkel hout worden gebruikt. Extra voorzichtigheid is vereist om brandgevaar uit te sluiten. Stook het vuur niet te hard, dit kan gensters veroorzaken in de schouwpijp, en laat de asse en smeulend hout in de kachel tot ze afgekoeld zijn.

BBQ
Bij het gebruiken van de BBQ moet u deze zelf schoonmaken en terug in de garage achterlaten.

Houtkachel/Pelletkachel
Het is alleen toegestaan om vuur te maken in de houtkachel. Als brandmateriaal wordt enkel brandhout gebruikt. Het is ten strengste verboden om plastic of ander afval te verbranden!
In Comfort dient de huurder de afgekoeld asse in de aanwezige asse emmer achter te laten.

Meubelen
Het is ten verboden om het in de chalet aanwezige meubilair buiten te zetten of buiten te gebruiken of te beschadigen. Tuinmeubelen dienen bij vertrek terug op hun plaats te worden gezet.

Bedlinnen, badlinnen en keukenlinnen
Het gebruik van bedlinnen op ieder bed is verplicht. Indien zou blijken dat de bedden beslapen zijn zonder bedlinnen, of dat huisdieren de bedden hebben gebruikt, houdt de verhuurder zich het recht voor om de kosten van droogkuis te verhalen op de huurder.
De huurder dient het bedlinnen op de bedden te laten bij vertrek.
De huurder brengt zelf bad- en keukenlinnen mee of kan dit ook huren. Gelieve dit te bestellen samen met uw huuraanvraag.

Sanitair
De huurder draagt zorg voor het sanitair en zal in geen geval in afvoeren, gootstenen, lavabo en WC vloeistoffen gieten of aanbrengen die inox aantasten, verstoppingen veroorzaken of de goede werking verstoren van afvoersystemen en putten: niet limitatief worden hier bedoeld, bleekwater, agressieve ontstoppingsproducten, producten die stollen, maandverbanden, tampons… Overlopen van sanitair zo snel mogelijk droog maken. (waterschade=schade)

Vuurwerk en open vuur
Het afsteken van vuurwerk of gebruik van wensballonnen is ten strengste verboden.
Volgens het politiereglement van Gouvy is vuurwerk is verboden zonder schriftelijke toestemming van de burgemeester en mag het niet worden afgestoken binnen 200m van een bebouwing of andere brandbare zaken. Boetes voor illegaal vuurwerk zijn bij overtreding onmiddellijk te betalen.

Het gebruik van vuurkorven of het maken van een kampvuur of ander open vuur is strikt verboden.
Als wij van de buurtbewoners klachten ontvangen i.v.m. het afsteken van vuurwerk of gebruik van open vuur op ons terrein, dan wordt de ganse waarborg ingehouden.

Omgeving en Natuur
De chalet is gelegen in een rustige omgeving. We vragen u dan ook vriendelijk om de rust voor de omgeving in acht te nemen. Na 22:00 u vragen wij uitdrukkelijk om de rust van de buren te respecteren. Bij overtreding zal de huisbeheerder gepast optreden.
De natuur dient gerespecteerd te worden. Er mag in geen geval schade berokkend worden aan bomen en planten. Laat dieren met rust en laat geen zwerfvuil achter.

Aansprakelijkheid
Voor schade en/of letsel berokkend door huurders van de chalet, aanvaarden de verhuurders geen enkele aansprakelijkheid. Ook zijn de verhuurders niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van de eigendommen van de huurders. De verhuurders zijn dus niet verantwoordelijk voor ongevallen die in en/of rondom de chalet gebeuren. Zo is het gebruik van de BBQ en hottub de enige en volledige verantwoordelijkheid van de huurders.

Annulatie
Elke annulering moet schriftelijk of per mail aan de verhuurder worden gemeld.
De verhuurder heeft het recht volgende bedragen in rekening te brengen in geval van annulering door de huurder:
-annulatie meer dan 28 dagen voor de aanvang van de verhuurperiode geeft aanleiding tot een forfaitaire schadevergoeding van 150 € (voorschot).
– annulatie minder dan 28 dagen voor de aanvang van de verhuurperiode geeft aanleiding tot een forfaitaire schadevergoeding van 75% van het totale som (huursom en kosten)
– annulatie minder dan 1 week voor de aanvang van de verhuurperiode geeft aanleiding tot een schadevergoeding van 100 % (huursom en kosten).

Bij annulatie wordt uw waarborg wel teruggestort.