• De wandelingen vinden enkel plaats na afspraak en vertrekken steeds aan Willow Springs Way Station.

 • De deelnemers worden verzocht 30 minuten voor het afgesproken uur aanwezig te zijn. Laatkomers verkorten de duur van de rit.

 • Voor elke reservatie wordt er een voorschot van 50% per persoon gevraagd. De bezoeker heeft het recht om zijn begeleide wandeling bij slecht weer uit te stellen naar één van twee samen met ons besproken alternatieve data. Dit uitstellen kan slechts éénmaal. Nadien vervalt de afspraak en blijft 50% van het voorschot verworven.

 • De paarden van Willow Springs zijn degelijk opgeleide, westerngetuigde rijpaarden.

 • Maximum gewicht van de ruiter: 100 kg.

Voor het vertrek bepalen de begeleiders aan de hand van een gesprek het niveau van de ruiters. Dit moet ons toelaten de rit voor iedereen aangenaam te maken zonder de minder ervaren deelnemer aan onnodig gevaar bloot te stellen. Het beheersen van de drie gangen (stap, draf en galop) is echter een absolute minimumvereiste om de tocht aangenaam mee te maken.

Wij trachten alle elementen van ons concept zo nauw mogelijk te laten aanleunen bij de “old time western spirit”. Daarom:

 • Vragen we aan de deelnemers om GSM’s af te zetten en horloges uit te doen.

 • Beschouwen we elke groep ruiters als een “ranch crew”, met één leider; de “trailboss”. De trailboss beslist wie waar rijdt en is verantwoordelijk voor de veiligheid en het welzijn van de deelnemers aan de rit. De trailboss kan bijgestaan worden door een “tophand”.

 • Bij de picknicks tijdens de rit gebruiken we ijzeren koppen en borden.

 • Voor en tijdens de wandeling te paard gebruiken we geen alcohol.

 • De gids beschikt over een “eerste hulp” kit en reparatiemateriaal voor zadels en hoofdstellen.

 • Indien een deelnemer de hem toegewezen plaats in de groep verlaat zonder toestemming van de trailboss of zijn tophand, kan dit de groep in gevaar brengen. We wijzen er daarom op dat twee waarschuwingen voor een dergelijk feit aanleiding geven tot het oproepen van de trailer. Voor de betrokke deelnemer eindigt de rit daar, zonder mogelijkheid tot terugstorting van betaalde bedragen.

We raden de deelnemers volgende zaken aan:

 • Draag steeds kledij met lange mouwen (takken en doorns).

 • Zorg steeds voor regenkledij (liefst tot beneden de knie).

 • Draag een hoed of pet.

 • Onze begeleide wandelingen staan open voor deelnemers vanaf 12 jaar. Mocht een ouder / voogd erop staan dat zijn/haar zoon/dochter toch deelneemt beneden deze leeftijd, dan zal hij/zij verzocht worden hiertoe een aparte verklaring te ondertekenen die de verantwoordelijkheid in geval van ongeval volledig bij de ondertekenaar legt.

 • De paarden die Willow Springs ter beschikking stelt, zij allemaal verzekerd onder een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering tegen derden. Willow Springs gaat ervan uit dat de deelnemers zelf een persoonlijke ongevallenverzekering hebben, die paardrijden als hobby toelaat.

 • Tenslotte gaan wij vertrekken wij bij Willow Springs vanuit een absoluut respect voor de schatten van de natuur. Wij verlaten dan ook nooit de aangegeven paden en berokkenen geen schade aan dieren of planten.